Vi arbejder med energieffektivitet. Vi vender hver sten for at gøre vores fodaftryk så lille som muligt.

Vores produkter spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. Ca. 40 % af de drivhusgasser, der genereres af mennesker, kommer fra bygninger.

Isolering er en nøgle til løsningen

Vores mål er at halvere vores kuldioxidudslip inden 2030 og i sidste ende eliminere vores brug af fossile brændstoffer. En milepæl er at bruge 100 % vedvarende energi i 2030.

Vi reducerer løbende vores fodaftryk

Vi designer vores produkter og løsninger til genvinding og genbrug. I 2030 vil vi lukke kredsen med nul affald fra vores fabrikker.

Den cirkulære økonomi ligger i vores DNA

I nye udviklingsprojekter sammen med vores kunder tester vi løbende nye, bæredygtige produkter og løsninger.

Vi skaber bæredygtige bygninger sammen med vores kunder

Vi arbejder med energieffektivitet

Hver stenuldplade, som vi producerer, reducerer bygningers CO2-udledning i hele deres levetid. Faktisk spares omkring 200 tons CO2 for hvert ton CO2, der genereres ved fremstilling af stenuld, af stenulds varmeisoleringsegenskaber over en 50-årig periode.

Dette forhold, 1: 200, er noget vi er meget stolte af. Men det betyder ikke, at vi er tilfredse. Vi vil vende hver sten for at finde nye måder at gøre det ene ton og vores generelle fodaftryk så lille som muligt.

Vi tror på at arbejde sammen med vores kunder og dele de bedste innovationer og tanker med andre.

Dette er hvad vi tror på.

Læs mere om vores arbejde for at gøre verden til et bedre sted