Lydisolering af væg og gulv

Behovet for individualitet og komfort øges, da omgivelserne bliver mere og mere støjende. PAROC Stenuld skaber betingelserne for en komfortabel og sikker indkvartering og kan bruges både i vægge og gulve for at reducere forstyrrende støj fra naboer eller udefra og i bjælker for at reducere støj fra gulvet ovenfor.

Behovet for lydisolering i offentlige bygninger har været kendt i lang tid. I boligbyggeri er behovet steget kraftigt i de seneste år. Unødvendige lyde kan give anledning til stress, træthed og koncentrationsbesvær. Ifølge Folkesundhedsmyndigheden kan støj både have en midlertidig og permanent indflydelse på menneskets fysiologiske funktioner. Skillevægge, der adskiller bygningsdele i form af indvendige vægge og vægge, der adskiller værelser med forskellige funktioner, kan isoleres for at øge og forbedre indendørs komfort.

Lydisolering beskriver, hvor meget lyd der dæmpes, når den passerer gennem en struktur. Bygninger har to typer lydisolering:

  1. luftlydisolering dvs. lydisolering af vægge og skillevægge
  2. trinlydisolering dvs. lydisolering af gulv og gulvkonstruktioner.

 

A) Lydisolering af skillevægge

Anvend luftlydsisolering, når du vil isolere mod lyde, der frembringes direkte i luften. Beregn den nødvendige mængde med reduktionstallet Rw eller R`w. Jo større tallet Rw er, desto bedre er isoleringen. Værdierne skal korrigeres (C og Ctr), hvis der er andre specielle lyde i det omgivende miljø.

Rw + C for lyde som f.eks.:

  • Boligstøj
  • Støj fra højhastighedstoge
  • Støj fra industri (høje og mellemhøje frekvenser)

 

Rw + Ctr for lyde som f.eks.:

  • Gadestøj
  • Støj fra lavhastighedstoge
  • Musik fra forlystelseslokaler
  • Støj fra industri (mellemhøje og lave frekvenser)
Lydisolering af indervægge
De laveste krav til lydisolering kan opfyldes med en væg med ét lag. Hvis væggens masse bliver fordoblet, øges lyddæmpningstallet til ca. 6 dB. Lyden absorberes af isoleringen. 
Lydisolering af indervægge
Lydisolering mod lave frekvenser kræver større masse. For at få en større masse anvendes en væg med dobbelte lag. Den mest effektive måde at øge massen er at lægge flere tynde lag gipsplade oven på hinanden. Sæt isolering i mellemrummene for at forbedre lydisoleringen. Med isolering i en væg forbedres lydisoleringen med 5-10 dB sammenlignet med en uisoleret væg.  
 
 

B) Lydisolering af flydende gulve

Anvend trinlydsisolering til flydende gulve. Beregn den nødvendige mængde ved hjælp af lydtryksniveauet i rummet nedenunder. I nationale regler er "højeste trinlydsniveau" ofte angivet. Et lavt Ln eller L’n indebærer, at gulvets trinlydsisolering er god. Ln og L’n måles i frekvensområdet 50-5000 Hz. Ln måles i laboratoriet, mens L’n måles i felten.

PAROC stenuld har udmærkede egenskaber til flydende gulve. Det er tilstrækkeligt hårdt til at bære belastningen fra et øverste lag (gulvet) og tilstrækkelig bløst til effektivt at mindske vibrationerne mellem konstruktionslagene i gulvet. Den vigtigste egenskaben for isoleringsmaterialer kaldes dynamisk stivhed og udtrykkes i MN/m3. Jo lavere dynamisk stivhed for PAROC-produktet, des bedre lydisolering har det.

Lydisolering af flydende gulve  Trækonstruktioner er vanskelige at forbedre. Fugerne er stive, og de har en lav strukturel vægt. Alle situationer skal vurderes for sig.

Et bjælkelag af beton har i forvejen en relativt god luftlydsisolering. Nye krav til trinlydsisolering gør beton til et stadig mere almindeligt valg til flydende gulve.

Du finder flere oplysninger om flydende gulve og deres lydisoleringsværdier her