Europa leker med elden 

Energieffektivisering kan være brandsikker

Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene for energianvendelse og udledning af drivhusgasser. De øgede isoleringstykkelser, som dette indebærer, kan drastisk øge brandbelastningen i en konstruktion og dermed sætte brandsikkerheden på spil, hvis isoleringen helt eller delvist består af et brændbart materiale.

Den hurtige udvikling af nye byggemetoder og byggematerialer indebærer helt nye udfordringer for byggekonstruktioner, når det gælder brandsikkerhed. De teststandarder, der bruges til byggematerialer, er delvist forældede, og lovgivningen opdateres ikke i tilstrækkeligt hurtigt tempo.

For at undersøge, hvordan specialister inden for brandområdet ser på brandsikkerhed og forskellige materialevalg, har vi i løbet af 2014 gennemført en række markedsundersøgelser. Vi har samlet nogle af de vigtigste resultater fra undersøgelserne samt links til andre vigtige oplysninger om emnet.

Det synes brandmændene  

Fireman

Paroc har gennemført en undersøgelse blandt 397 brandmænd i Finland for at undersøge, hvilke forbedringer der anbefales af dem. Resultatet af undersøgelsen peger på tre faktorer, som vanskeliggør brandmændenes arbejde:

  • Øget mængde røggasser i bygninger (62%) 
  • Øget mængde løsøre i lejligheder (78%) 
  • Brug af brændbart isoleringsmateriale (66%).

Brandmændene mener, at det særskilt vigtigste tiltag for at forbedre brandsikkerheden er at forbedre konstruktioners brandhæmmende evne (50 %). Dette har til formål at forhindre branden og de skadelige røggasser i at brede sig fra et rum til et andet og fra en lejlighed til den næste. 
 

 

Forbedringer øge brandsikkerheden

93% af brandmændene i undersøgelsen ville vælge stenuld som isoleringsmateriale

Med isoleringsmateriale af plast i konstruktioner spredes branden på en hurtig og uberegnelig måde, og desuden dannes der giftige røggasser, hvilket betyder, at brandmændenes arbejde vanskeliggøres og skrider langsommere frem.

 

Citat Morgan Palmquist, indsatsleder ved sygehusbranden i Karlstad

Eksempel – sygehusbranden i Karlstad

Den 29. august 2013 udbrød der en kraftig brand i en tilbygning under opførelse ved sygehuset i Karlstad i Sverige. Nærmeste nabo var operationsafdelingerne og to plejeafdelinger, den ene for ældre multisyge patienter og den anden til blandt andet patienter med lungesygdomme. De 24 patienter på afdelingen for ældre multisyge var næsten alle sengeliggende. Branden bredte sig hurtigt langs hele den nordlige væg samt tre etager op på det nye operationssygehus og fik fat i formtræ og bygningsstilladser. Vinden vendte i en retning, så den tykke, sorte røg blæste væk fra sygehuset, men begge plejeafdelingerne skulle dog alligevel evakueres. Det samme gjorde sig gældende for operationsafdelingerne.

 


 

Hvad siger brandkonsulenterne?

For at undersøge, hvordan specialister inden for byggebranchen ser på spørgsmålet om brandbelastning, byggeregler og brandsikkerhed i konstruktioner, har Paroc i løbet af 2014 gennemført en markedsundersøgelse via YouGov blandt 300 specialister i Sverige.

20%

Et af spørgsmålene, som blev stillet i undersøgelsen, var: "Synes du, at de nuværende byggeregler understøtter brandsikkerheden i konstruktioner tilstrækkeligt?”. Blandt arkitekter, konstruktører og byggeprojektledere var man enige om, at reglerne er tilstrækkelige. Derimod skilte brandkonsulenterne sig ud i undersøgelsen ved, at 20 % mente, at de ikke er tilstrækkelige. En stor del af brandkonsulenterne mener heller ikke, at brandbelastningen tages i betragtning i tilstrækkelig udstrækning ved konstruktioner.

 

PAROC STENULD - Perfekt til brandbeskyttelsesløsninger

PAROC eXtra Plus

PAROC Stenuld

  • er naturligt ikke-brændbar (består 96-98 % af sten) 
  • er klassificeret som Euroclass A1 (den højeste klasse for byggematerialer)
  • bevarer sine egenskaber ved så høje temperaturer som 1000 °C
  • har en meget lav brandbelastning
  • forsinker brandspredning
  • giver en passiv brandbeskyttelse (som hverken kræver vedligeholdelse eller årlig inspektion)
  • beskytter i hele bygningens levetid
Læs mere

Brandtest PIR, EPS och stenullDen 9. oktober gennemførte Firesafe Europe en brandtest i Helsingfors. Se film fra testena her >>

24 timer, 1000 grader og stadig brandsikker. Brandtest af PAROC Stenuld. 

Paroc stenull brinner inteBrandtest af EPS og stenuld i facade.Kilde: FireSafe Europe, University of Zagreb    

Paroc Stenuld brænder ikkeFlere film på vores YouTube-kanal. Klik her >>